ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของหน่วยตามนโยบายรัฐบาล, ตร., ภ.5

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของหน่วยตามนโยบายรัฐบาล, ตร., ภ.5 และการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี ในวันที่ 3 มิ.ย.63, มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในระยะผ่อนปรนระยะที่ 3, ประชุมเร่งรัดการป้องกันปราบปรามอาชาญากรรม ยาเสพติด ของหน่วยงานในสังกัด ภ.5 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.5 และต่อเนื่อง 10.30 น. ประชุมทางการผ่านจอภาพ (VDO-Conference) ร่วมกับหน่วยในสังกัด ภ.5 ณ ที่ตั้งของหน่วย
โดยมี พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี ผบก.สส.ภ.5, พล.ต.ต.สุเทพ ฐาปนวรกุล ผบก.ประจำ ภ.5, และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.5 ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ศปก.ภ.5

ตำรวจภูธรภาค 5

Related Posts