พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 และข้าราชการในพื้นที่ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.15 น.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.น่าน ระหว่าง วันที่ 21- 22 มิถุนายน 2564

ตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5
พร้อมด้วย พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ มทภ.3, นายนิพันธ์ บุญหลวง ผวจ.น่าน, นายณัฐสิทธิ์ ม่วงวิโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จว.น่าน, และข้าราชการในพื้นที่ร่วมรับเสด็จฯ

ณ ท่าอากาศยานน่านนคร อ.เมืองน่าน จ. น่าน