สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี

เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี ที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ดำเนินงานร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 38 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพมีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อบริโภค เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนหากเหลือจากการบริโภค สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริม

โดยจัดกิจกรรมให้พลทหารกองประจำการในแต่ละผลัดอาสาเข้าร่วมโครงการ หลังจากที่ผ่านการฝึกทางการทหารแล้ว โดยเลือกพลทหารที่มีความรู้สมัครใจในการทำเกษตร ไปฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ มทภ.3, นายนิพันธ์ บุญหลวง ผวจ.น่าน, นายณัฐสิทธิ์ ม่วงวิโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จว.น่าน, และข้าราชการในพื้นที่ร่วมรับเสด็จฯ