ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดและการประชุมด้านการสืบสวนปราบปรามตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ

พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดและการประชุมด้านการสืบสวนปราบปรามตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ

วันนี้ (22 มิ.ย. 63) เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดและการประชุมด้านการสืบสวนปราบปรามตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ
โดยมี พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี ผบก.สส.ภ.5, พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผบก.ภ.จว.ลำปาง, พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร ผบก.อก.ภ.5, พล.ต.ต.สุเทพ ฐาปนวรกุล ผบก.ประจำ ภ.5, พล.ต.ต.วัชระ ทิพย์มงคล ผบก.ปส.3 บช.ปส., พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ ผบก.ศฝร.ภ.5, พ.ต.อ.วรพงศ์ คำลือ รอง ผบก.สส.ภ.5, พ.ต.อ.จิตร์พิสุทธิ์ อิ่มสงวน รอง ผบก.ฯ ปฏิบัติราชการ บก.สส.ภ.5, พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พ.ต.อ.พิทักษ์ นาสมวาส รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง, พ.ต.อ.ชูวิทย์ กองแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.แพร่, พ.ต.อ.มานพ เสนากูล รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย, พ.ต.อ.พรเทพ น้องการ รอง ผบก.ภ.จว.พะเยา, พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี ยะปาละ รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน, พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร รอง ผบ.ศป.บส.ชน., นายมานิต โกเมศ ผอ.ปปส.ภ.5 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศฝร.ภ.5 อ.ห้างฉัตร จว.ลำปาง

ตำรวจภูธรภาค 5

Related Posts