ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของหน่วย ตามนโยบายรัฐบาล, ตร., ภ.5 ,การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ, กวดขันการแข่งรถในทางและติดตามการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในระยะที่ 4

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของหน่วย ตามนโยบายรัฐบาล, ตร., ภ.5 ,การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ, กวดขันการแข่งรถในทางและติดตามการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในระยะที่ 4

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของหน่วย ตามนโยบายรัฐบาล, ตร., ภ.5 ,การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ, กวดขันการแข่งรถในทางและติดตามการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในระยะที่ 4 ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.5 โดยมีหน่วยงานในสังกัด ภ.5 เฝ้าฟังการประชุมระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VDO – Conference) ณ ที่ตั้งของหน่วย
โดยมี พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี ผบก.สส.ภ.5, พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร ผบก.อก. ภ.5, พล.ต.ต.สุเทพ ฐาปนวรกุล ผบก.ประจำ ภ.5, และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.5 ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ศปก.ภ.5

ตำรวจภูธรภาค 5

Related Posts