ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย นายนพรัตน์ นาคประเสริฐ อธิบดีอัยการภาค 5, นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, พล.ต.สืบสกุล บังระวงศ์ ผบ.มทบ.33 ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย นายนพรัตน์ นาคประเสริฐ อธิบดีอัยการภาค 5, นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, พล.ต.สืบสกุล บังระวงศ์ ผบ.มทบ.33 ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย นายนพรัตน์ นาคประเสริฐ อธิบดีอัยการภาค 5, นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, พล.ต.สืบสกุล บังระวงศ์ ผบ.มทบ.33 ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ มทภ.3/ผอ.รมน.ภาค 3 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคชรัตน์ 1 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และมีคณะกรรมการ กอ.รมน. 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมเฝ้าฟังการประชุมผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเฝ้าฟังการประชุม ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 33 ค่ายกาวิละ อ.เมือง จว.เชียงใหม่
ในการประชุมดังกล่าว มีการสรุปสถานการณ์และแนวโน้มภัยคุกคาม, การบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ภาคเหนือ, การแก้ปัญหาการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ รวมไปถึงแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ของแต่ละจังหวัด เพื่อให้ทุกหน่วยรับทราบสถานการณ์ อันนำไปสู่การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

ตำรวจภูธรภาค 5

Related Posts