ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้มีความร่วมมือ และประสานการทำงานร่วมกันในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรม และความมั่นคง ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้มีความร่วมมือ และประสานการทำงานร่วมกันในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรม และความมั่นคง ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้มีความร่วมมือ และประสานการทำงานร่วมกันในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด อาชญากรรม และความมั่นคง ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศ
พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบช.ภ.5,พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท รอง ผบช.ภ.5,พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี ผบก.สส.ภ.5 และ พล.ต.ต.นพดลกรึงไกร ผบก.อก. ภ.5
ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Sean O’Neill กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมามอบเครื่องมือพิเศษ Accium, Cellebrite และ License IBM i2 Analyst’s Notebook, IBASE, เพื่อใช้สำหรับงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด และอาชญกรรมอื่นๆ ของตำรวจภูธรภาค 5 อีกทั้งได้เยี่ยมชม ศูนย์ควบคุมสั่งการการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด ภ.5 (NCCOC) เพื่อประสานความร่วมมือและการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือแก่ตำรวจภูธรภาค 5 ในอนาคตต่อไป

ตำรวจภูธรภาค 5

Related Posts