ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

ตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยให้ปิดด่านตามแนวชายแดนและเข้มงวดกวดขันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติ รวมทั้งให้มีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดน

ตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยให้ปิดด่านตามแนวชายแดนและเข้มงวดกวดขันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติ รวมทั้งให้มีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดน

ตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยให้ปิดด่านตามแนวชายแดนและเข้มงวดกวดขันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติ รวมทั้งให้มีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดน
พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์กรณีคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติ โดยประสานการปฏิบัติกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตรวจคนเข้าเมือง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกำชับห้ามมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากกลุ่มบุคคลต่างด้าว หากตรวจพบจะดำเนินคดีอาญาและคดีวินัยอย่างเฉียบขาด
โดยมี พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี ผบก.สส.ภ.5, พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร ผบก.อก.ภ.5 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.5 และ ผบก.ภ.จว. , หน.สภ. ในสังกัด ภ.5 ประชุมผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VDO – Conference) ณ ที่ตั้งของหน่วย

ตำรวจภูธรภาค 5

Related Posts