ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาการจราจร แบบ New Normal เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาการจราจร แบบ New Normal เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ได้มีนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศการเปิดเรียนของสถานศึกษา วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในห้วงที่ผ่านมา พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาการจราจร แบบ New Normal เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร ผบก.อก.ภ.5, พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว. เชียงใหม่, พ.ต.อ.ไพศาล นันตา รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ (รับผิดชอบงานจราจร) และ พ.ต.อ.ฐาปนพงศ์ ชัยรังสี ผกก.กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธร จว.ชียงใหม่, นายสราวุธ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่, ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่, แขวงทางหลวงเชียงใหม่, ผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่, หน.สภ.ในเขตพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องพระพุทธประทานยศบารมี ชั้น 2 ตำรวจภูธรภาค 5
มาตรการการปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่ มาตรการ 5 เตรียม 1 เสริม, การขอคืนพื้นผิวการจราจร ที่มีการก่อสร้าง และการเพิ่มความเข้มการบังคับใช้กฎหมาย รวมไปถึงการขอความร่วมมือ ร่วม 3 ฝ่าย (ตำรวจ โรงเรียน ผู้ปกครอง) ในการจัดระบบการเดินรถ จัดระเบียบพื้นที่ถนนรอบโรงเรียน และเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในช่วงฤดูฝน

ตำรวจภูธรภาค 5

Related Posts