ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของหน่วย ตามนโยบายรัฐบาล, ตร., ภ.5, มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดน, กำชับการป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย, การแก้ไขปัญหายาเสพติด, กวดขันการแข่งรถในทาง, การติดตามสถานการณ์การข่าวความมั่นคง และการแก้ไขปัญหาการจราจร แบบ New Normal เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของหน่วย ตามนโยบายรัฐบาล, ตร., ภ.5, มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดน, กำชับการป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย, การแก้ไขปัญหายาเสพติด, กวดขันการแข่งรถในทาง, การติดตามสถานการณ์การข่าวความมั่นคง และการแก้ไขปัญหาการจราจร แบบ New Normal เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของหน่วย ตามนโยบายรัฐบาล, ตร., ภ.5, มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดน, กำชับการป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย, การแก้ไขปัญหายาเสพติด, กวดขันการแข่งรถในทาง, การติดตามสถานการณ์การข่าวความมั่นคง และการแก้ไขปัญหาการจราจร แบบ New Normal เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ
โดยมี พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร ผบก.อก.ภ.5, พล.ต.ต.สุเทพ ฐาปนวรกุล ผบก.ประจำ ภ.5 และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.5 ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุทธประทานยศบารมี ภ.5 และหน่วยงานในสังกัด ภ.5 เฝ้าฟังการประชุมระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VDO – Conference) ณ ที่ตั้งของหน่วย

ตำรวจภูธรภาค 5

Related Posts