ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน และคณะ เดินทางตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนิน “โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า” อ.เมือง จว.เชียงใหม่ โดยรับฟังการบรรยายสรุปการขุดลอกคลอง, การจัดการน้ำเสีย, การแก้ไขปัญหาการบุกรุก และการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่า ตรวจเยี่ยมฝ่ายน้ำล้นแม่สา การผันน้ำจากคลองชลประทานแม่แตงเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน และล่องเรือตรวจการฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่า

พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน และคณะ เดินทางตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนิน “โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า” อ.เมือง จว.เชียงใหม่ โดยรับฟังการบรรยายสรุปการขุดลอกคลอง, การจัดการน้ำเสีย, การแก้ไขปัญหาการบุกรุก และการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่า ตรวจเยี่ยมฝ่ายน้ำล้นแม่สา การผันน้ำจากคลองชลประทานแม่แตงเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน และล่องเรือตรวจการฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่า

พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน และคณะ เดินทางตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนิน “โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า” อ.เมือง จว.เชียงใหม่ โดยรับฟังการบรรยายสรุปการขุดลอกคลอง, การจัดการน้ำเสีย, การแก้ไขปัญหาการบุกรุก และการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่า ตรวจเยี่ยมฝ่ายน้ำล้นแม่สา การผันน้ำจากคลองชลประทานแม่แตงเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน และล่องเรือตรวจการฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่า
โดยมี พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่, พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รอง มทภ.3, พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33, พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, น.อ.ธรรมศักดิ์ มั่นทน รอง ผบ.บน.41, ข้าราชการจิตอาสา และประชาชนจิตอาสา ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมตรวจติดตาม

ตำรวจภูธรภาค 5

Related Posts