พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนประจำสัปดาห์ และเร่งรัดการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ตร. และ ภ.5

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนประจำสัปดาห์ และเร่งรัดการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ตร. และ ภ.5

ในเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19, การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน, การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด, เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ, การฉีดวัคซีน และการดูแลกำลังพล รวมถึงการแสดงออกทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่อาจกระทบต่อภาพลักษณ์ของตำรวจ

โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร., รอง ผบช.ภ.5, ผบก.สส.ภ.5, ผบก.กค.ภ.5, ผบก.อก.ภ.5, ข้าราชการตำรวจฝอ.บก.อก.ภ.5 และ บก.สส.ภ.5 ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธประทานยศบารมี ตำรวจภูธรภาค 5

ในส่วน ภ.จว. และ สภ. ในสังกัด ภ.5 ร่วมเฝ้าฟังผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ ที่ตั้ง ของหน่วย