ตามประกาศตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของทางราชการที่เลิกใช้แล้ว

ตามประกาศตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของทางราชการที่เลิกใช้แล้ว รายละเอียดคลิกที่นี่