ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ, กวดขันการแข่งรถในทาง, ความเคลื่อนไหวทางการเมือง ตามนโยบายรัฐบาล และ ตร.

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ, กวดขันการแข่งรถในทาง, ความเคลื่อนไหวทางการเมือง ตามนโยบายรัฐบาล และ ตร.

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ, กวดขันการแข่งรถในทาง, ความเคลื่อนไหวทางการเมือง ตามนโยบายรัฐบาล และ ตร. โดยมีหน่วยงานในสังกัด ภ.5 เฝ้าฟังการประชุมระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VDO – Conference) ณ ที่ตั้งของหน่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.5 ประกอบด้วย พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี ผบก.สส.ภ.5, พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร ผบก.อก. ภ.5, พล.ต.ต.สุเทพ ฐาปนวรกุล ผบก.ประจำ ภ.5, และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.5 ที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจภูธรภาค 5

Related Posts