ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ได้เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับข้าราชการตำรวจ สังกัด ภ.5 จำนวน 360 นาย ฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) ในหัวข้อ “ภาวะผู้นำ” ณ ห้องแสงสิงแก้ว ศฝร.ภ.5

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ได้เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับข้าราชการตำรวจ สังกัด ภ.5 จำนวน 360 นาย ฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) ในหัวข้อ “ภาวะผู้นำ” ณ ห้องแสงสิงแก้ว ศฝร.ภ.5

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 19.00 น.

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ได้เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับข้าราชการตำรวจ สังกัด ภ.5 จำนวน 360 นาย ฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) ในหัวข้อ “ภาวะผู้นำ” ณ ห้องแสงสิงแก้ว ศฝร.ภ.5

โดยมี พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ ผบก.ศฝร.ภ.5, พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผบก.ภ.จว.ลำปาง, พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พ.ต.อ.สุนทร คงกล่ำ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง, พ.ต.อ.อานุภาพ เกื้อหนุน รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน, พ.ต.อ.ยุทธนา แก่นจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.พะเยา, พ.ต.อ.อรรจน์ มณีตระกูลทอง รอง ผบก.ภ.จว.แพร่, พ.ต.อ.กฤษดา พันธ์เกษม รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

พร้อมนี้ ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ และหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชิ้น เพื่อบำรุงขวัญและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกนาย

ตำรวจภูธรภาค 5

Related Posts