ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร เนื่องในโอกาส พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร เนื่องในโอกาส พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร เนื่องในโอกาส พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 สิงหาคม 2563

โดยมี พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี ผบก.สส.ภ.5, พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พ.ต.อ.วรพงศ์ คำลือ รอง ผบก.สส.ภ.5, พ.ต.อ.วิสุทธิ์ พุ่มจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พ.ต.อ.สุคนธ์ ศรีอรุณ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พ.ต.อ.ไพศาล นันตา รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พ.ต.อ.ธเนส ชาวนาทุ่ง รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน, พ.ต.อ.ไพโรจน์ ทองขาว ผกก.สส.1ฯ, พ.ต.อ.มานพ คนหลัก ผกก.สส.2, พ.ต.อ.ศุภฤกษ์ ยอดคำ ผกก.ปพ.ฯ, พ.ต.อ.จักรพงศ์ นุชผดุง ผกก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่, พ.ต.อ.ภูวนาท ดวงดี ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่, พ.ต.อ.นฤบาล จิตทยานันท์ ผกก.สภ.แม่ปิง, พ.ต.อ.รณชัย รอดลอย ผกก.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์, พ.ต.อ.กิตติพงษ์ เพ็ชรมุนี ผกก.สภ.ช้างเผือก, พ.ต.อ.วาชรัตน์ มูลวงษ์ ผกก.สภ.สันกำแพง, พ.ต.อ.ฐาปนพงษ์ ชัยรังษี ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่, พ.ต.อ.ดนัย ใจกล่ำ ผกก.สส.ภ.จว.ลำพูน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธประทานยศบารมี ชั้น 2 ภ.5

และมี รอง ผบก.ภ.จว.ในสังกัดพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ที่ตั้ง ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

ตำรวจภูธรภาค 5

Related Posts