ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local Cat)

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local Cat)

วันที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local Cat) จำนวน 360 นาย

โดยมี พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.พิเชษฐ จีรนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ ผบก.ภ.จว.เชียงราย, พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผบก.ภ.จว.ลำปาง, พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ ผบก.ศฝร.ภ.5, พ.ต.อ.ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย, พ.ต.อ.ยุทธนา แก่นจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.พะเยา, พ.ต.อ.อรรจน์ มณีตระกูลทอง รอง ผบก.ภ.จว.แพร่, พ.ต.อ.นิคม เครือนพรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.แพร่, พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต รอง ผบก.ภ.จว.น่าน, พ.ต.อ.ฐนกร คุ้มวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.น่าน, พ.ต.อ.อานุภาพ เกื้อหนุน รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน และ พ.ต.อ.กฤษดา พันธุ์เกษม รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีปิด และร่วมรับชมการสาธิตการฝึกตามแบบฝึกพระราชทาน ได้แก่ บุคคลท่ามือเปล่า, ท่าอาวุธ, ท่ากระบี่ และ การแทงด้วยดาบปลายปืน

ณ ศฝร.ภ.5 จว.ลำปาง

ตำรวจภูธรภาค 5

Related Posts