ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

วันที่ ๑๔ ก.ย.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบช.ภ.๕ เป็นประธานการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวน สอบสวน สังกัด ภ.๕

วันที่ ๑๔ ก.ย.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบช.ภ.๕ เป็นประธานการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวน สอบสวน สังกัด ภ.๕

วันที่ ๑๔ ก.ย.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบช.ภ.๕ เป็นประธานการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวน สอบสวน สังกัด ภ.๕ เพื่อให้มีความรู้ในการจัดเก็บ DNA ณ ห้องคุ้มแก้วขวัญดาว ภ.๕

ตำรวจภูธรภาค 5

Related Posts