ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดแพรคลุมป้าย “พิพิธภัณฑ์แม่ฮ่องสอนรวมใจ” ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังเก่าอายุกว่า 100 ปี ติดถนนสิงหนาทบำรุง ต.จองคำ อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดแพรคลุมป้าย “พิพิธภัณฑ์แม่ฮ่องสอนรวมใจ” ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังเก่าอายุกว่า 100 ปี ติดถนนสิงหนาทบำรุง ต.จองคำ อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดแพรคลุมป้าย “พิพิธภัณฑ์แม่ฮ่องสอนรวมใจ” ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังเก่าอายุกว่า 100 ปี ติดถนนสิงหนาทบำรุง ต.จองคำ อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้าน ตำรวจภูธรภาค 5, พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.ธีรพล อินทรลิบ ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน, พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ ผบก.ภ.จว.เชียงราย, พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี ผบก.สส.ภ.5, พล.ต.ต.สุเทพ ฐาปนวรกุล รรท.ผบก.กมค.ภ.5, พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผบก.ภ.จว.ลำปาง, พล.ต.ต.พิมพรรณ ทรัพย์ขำ ผบก.รพ.ดารารัศมี, รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน, หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.แม่ฮ่องสอน, คณะแม่บ้าน ตำรวจภูธรภาค 5 และจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ส่วนราชการอื่นๆ, องคก์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน, พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเปิด ปลูกต้นกระพี้จั่น และเดินชมการจัดแสดงบริเวณภายในพิพิธภัณฑ์ พร้อมนี้ พล.ต.ท.ประจวบ และ ผศ.พรพิมล ได้มอบเงินให้กับ มูลนิธิ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมสมทบการดำเนินการของมูลนิธิให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสูงสุด

โดยพิพิธภัณฑ์ดัวกล่าว พล.ต.ต.ธีรพล อินทรลิบ ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน มีความคิดริเริ่ม ที่จะปรับปรุง บ้านพัก ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน หลังเก่าเพื่อทำเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตำรวจ วิถีชีวิตชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน และเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม อันดีงามของเมืองแม่ฮ่องสอน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือจนสามารถจัดตั้ง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้สำเร็จ

ตำรวจภูธรภาค 5

Related Posts