ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจที่มีประสบการณ์ด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของตำรวจภูธรภาค 5 ประจำปี 2563

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจที่มีประสบการณ์ด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของตำรวจภูธรภาค 5 ประจำปี 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 10.50 น.

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจที่มีประสบการณ์ด้านต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของตำรวจภูธรภาค 5 ประจำปี 2563

โดยมี พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร ผบก.อก.ภ.5, พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย พวงสมบัติ รอง ผบก.อก.ภ.5, พ.ต.อ.เพชราภรณ์ มงพลเมือง รอง ผบก.อก.ภ.5, ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุทธประทานยศบารมี ภ.5

ตำรวจภูธรภาค 5

Related Posts