ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร โล่รางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ การฝึกอบรมทบทวนและทดสอบหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจ (S.W.A.T CHALLENGE) ระดับ บก.

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร โล่รางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ การฝึกอบรมทบทวนและทดสอบหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจ (S.W.A.T CHALLENGE) ระดับ บก.

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.
พิธีปิด และมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการ S.W.A.T CHALLENGE

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร โล่รางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ การฝึกอบรมทบทวนและทดสอบหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจ (S.W.A.T CHALLENGE) ระดับ บก. เพื่อสนับสนุนภารกิจการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่รับผิดชอบของ ภ.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดยมี พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล ผบก.ภ.จว.ลำพูน, พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี ผบก.สส.ภ.5, พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ ผบก.ศฝร.ภ.5, รอง ผบก.ภ.จว. และ หน.สภ.ในสังกัด เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 5 อ.ห้างฉัตร จว.ลำปาง

ทั้งนี้ ได้มอบรางวัลผู้ชนะเลิศแต่ละประเภท และภาพรวม มอบใบประกาศนียบัตรและสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กับ หน.หน่วยของแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงการดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยความเสียสละ อดทน ต่อไป

ตำรวจภูธรภาค 5

Related Posts