ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

เนื่องในโอกาสที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. คนที่ 11 จะเกษียณอายุราชการในวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เข้าร่วมพิธี รับ – ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระหว่าง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ว่าที่ ผบ.ตร.คนที่ 12

เนื่องในโอกาสที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. คนที่ 11 จะเกษียณอายุราชการในวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เข้าร่วมพิธี รับ – ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระหว่าง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ว่าที่ ผบ.ตร.คนที่ 12

เนื่องในโอกาสที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. คนที่ 11 จะเกษียณอายุราชการในวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เข้าร่วมพิธี รับ – ส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระหว่าง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ว่าที่ ผบ.ตร.คนที่ 12 โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับ รอง ผบ.ตร., ผู้ช่วย ผบ.ตร., ผบช.ในสังกัด ตร. หรือเทียบเท่า ผบก.ในสังกัด ตร. หรือเทียบเท่า เข้าร่วมพิธี ร่วมตรวจแถวกองเกียรติยศ, พิธีลงนามเอกสารการรับ-ส่ง มอบหน้าที่ มอบตราสัญลักษณ์และธงประจำตำแหน่ง ผบ.ตร. และร่วมแสดงความเคารพแด่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. คนที่ 11 และผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2563
ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำรวจภูธรภาค 5

Related Posts