ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. กิจกรรมวันตำรวจ เนื่องในวันสถาปนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจประจำปี 2563 ตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับ รอง ผบช.ภ.5, ผบก.สส.ภ.5, ผบก.กมค.ภ.5 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.ภ5 และ บก.สส.ภ.5

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. กิจกรรมวันตำรวจ เนื่องในวันสถาปนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เนื่องในวันตำรวจประจำปี 2563 ตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับ รอง ผบช.ภ.5, ผบก.สส.ภ.5, ผบก.กมค.ภ.5 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.ภ5 และ บก.สส.ภ.5

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น.
กิจกรรมวันตำรวจ เนื่องในวันสถาปนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เนื่องในวันตำรวจประจำปี 2563 ตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับ รอง ผบช.ภ.5, ผบก.สส.ภ.5, ผบก.กมค.ภ.5 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.ภ5 และ บก.สส.ภ.5

ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตำรวจภูธรภาค 5 ได้แก่ พระพุทธประทานยศบารมี, ศาลพระพรหม, วางพวงมาลาอนุสรณ์สถานตำรวจผู้กล้าแห่งล้านนา ร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติดีเด่นในด้านต่างๆ ณ ตำรวจภูธรภาค 5

ท้ายนี้ พล.ต.ท.ประจวบฯ ได้อ่านสาร ผบ.ตร. ที่มีถึงข้าราชการตำรวจทุกท่าน โดยได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้วงปีที่ผ่านมา ให้เกิดความปกติสุข บรรเทาความทุกข์ยาก ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำรวจภูธรภาค 5

Related Posts