ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 09.15 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจประจำปี 2563 ตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับ รอง ผบช.ภ.5, ผบก.สส.ภ.5, ผบก.กมค.ภ.5 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.ภ5 และ บก.สส.ภ.5

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 09.15 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เนื่องในวันตำรวจประจำปี 2563 ตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับ รอง ผบช.ภ.5, ผบก.สส.ภ.5, ผบก.กมค.ภ.5 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.ภ5 และ บก.สส.ภ.5

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 09.15 น.
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เนื่องในวันตำรวจประจำปี 2563 ตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับ รอง ผบช.ภ.5, ผบก.สส.ภ.5, ผบก.กมค.ภ.5 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.ภ5 และ บก.สส.ภ.5

ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด บริเวณที่ทำการตำรวจภูธร ภาค 5 และบริเวณบ้านพักราชการตำรวจภูธรภาค 5

ตำรวจภูธรภาค 5

Related Posts