ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

ประมวลภาพบรรยากาศงานเกษียณฯ ปี 2560

ประมวลภาพบรรยากาศงานเกษียณฯ ปี 2560

เลือกดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

  1. ซุ้มกระบี่และบรรยากาศ

  2. บรรยากาศในงาน

  3. รับมอบใบประกาศ

Police 5 Web Master

Related Posts