ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารที่ทำการกองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูรภาค 5 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่