ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ระบบเชื่อมต่อ (ภ.5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์

ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ระบบเชื่อ

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระบบเชื่อมต่อและอุปกรณ์ ภ.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

ตำรวจภูธรภาค 5 มีความประสงค์ะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์

ตำรวจภูธรภาค 5 มีความประสงค์ะประกวดราคาจ้างด้วยวิธ

ตามประกาศตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของทางราชการที่เลิกใช้แล้ว

ตามประกาศตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 17 พฤศ