ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

หมวดหมู่: การดูแลและช่วยเหลือประชาชน และสวัสดิการตำรวจ

หมวดหมู่: การดูแลและช่วยเหลือประชาชน และสวัสดิการตำรวจ