ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

หมวดหมู่: กิจกรรมจิตอาสา และการเชิดชูสถาบันฯ

หมวดหมู่: กิจกรรมจิตอาสา และการเชิดชูสถาบันฯ

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563  ตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยนิมนต์พระสงฆ์ จากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จำนวน 10 รูป ทำพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทอดผ้าไตร และถวายไทยธรรม ซึ่งดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ และคำนึงถึงความเหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  โดยมี พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขตรอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ รอง ผบช.ภ.5, ผบก.อก.ภ.5, ผบก.กมค.ภ.5, คณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีฯ ณ สโมสรลานอินทนนท์ ภ.5

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยนิมนต์พระสงฆ์ จากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จำนวน 10 รูป ทำพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทอดผ้าไตร และถวายไทยธรรม ซึ่งดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ และคำนึงถึงความเหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมี พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขตรอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ รอง ผบช.ภ.5, ผบก.อก.ภ.5, ผบก.กมค.ภ.5, คณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีฯ ณ สโมสรลานอินทนนท์ ภ.5

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวล…