ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พร้อมส่วนประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว สภ.บ้านดู่ พร้อมส่วนประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่นี่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พร้อมส่วนประกอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่นี่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว สถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ พร้อมส่วนประกอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่นี่

เผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย รายการแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว ของ สภ.บ้านดู่ และ ภ.จว.เชียงราย

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ประจำอาคารที่ทำการกองบังคับการอำนวนการ ตำรวจภูธรภาค 5 (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารที่ทำการกองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูรภาค 5 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารบ้านพักแฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารบ้านพักแฟลต 5 ชั้

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการทำความสะอาดอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการทำความสะอาดอาคารที่ทำการต

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่