ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารบ้านพักแฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว สภ.ปาย จว.แม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารบ้านพักแฟลต 5 ชั้

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการทำความสะอาดอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการทำความสะอาดอาคารที่ทำการต

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) สถานีตำรวจภูธรแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

การคัดเลือกผู้ขอเช่าแบ่งเวลาและผู้เข้าร่วมผลิตรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 5

การคัดเลือกผู้ขอเช่าแบ่งเวลาและผู้เข้าร่วมผลิตรายก