ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) สถานีตำรวจภูธรแม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

การคัดเลือกผู้ขอเช่าแบ่งเวลาและผู้เข้าร่วมผลิตรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 5

การคัดเลือกผู้ขอเช่าแบ่งเวลาและผู้เข้าร่วมผลิตรายก

ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ระบบเชื่อมต่อ (ภ.5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์

ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ระบบเชื่อ

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระบบเชื่อมต่อและอุปกรณ์ ภ.5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV