• ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • เชิญเที่ยวงาน วันเด็ก ตำรวจภูธรภาค ๕
  เชิญเที่ยวงาน วันเด็ก ตำรวจภูธรภาค ๕
  เสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 8.00 - 12.00 น.
 • พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล
  พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล
 • คู่มือแบบฝึกประราชทาน พ.ศ.2560
  คู่มือแบบฝึกประราชทาน พ.ศ.2560
 • ผบช.ภ.5 "@Inthanon1" มีบัญชี [email protected] แล้ว! โปรดเพิ่มเพื่อนจากลิงก์เพื่อรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์
 • เป็นหนี้อย่างไรให้ถูกวิธี
  เป็นหนี้อย่างไรให้ถูกวิธี
  เรียนรู้กฎหมายไปกับ สกธ. ตอน เป็นหนี้อย่างไรให้ถูกวิธี

ภาพกิจกรรมตำรวจภูธรภาค 5

วันพุธที่ 19 ก.ย.2563 เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานเปิดพิธีการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ณ ห้องประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Facebook photo

วันที่ 18 ก.พ.2563 เวลา 15.00 น./พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ประธานประชุม ความคืบหน้าบุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประทานยศบารมี ภ.5

Facebook photo

วันนี้ (18 ก.พ.63) เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมติดตามสรุปผลความคืบหน้าคดียาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ ภ.5 ของสถานีตำรวจภูธร นาหวาย อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 2 พระพุทธประธานยศบารมี ตำรวจภูธรภาค 5

Facebook photo

วันนี้ 18 กพ 2563 เวลา 12.30 น. พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท รอง ผบช.ภ.5 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินการตามนโยบายยกระดับการบริการประชาชน จึงได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1.เน้นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับปฏิบัติตามโครงการ”พิทักษ์ประชา สร้างศรัทธาและความสุข” (Service mind Police 5) ตามนโยบายของ ผบ.ตร. และผบช.ภ.5 เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อตำรวจและองค์กรตำรวจโดยรวม

2.ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าสายงานใด ให้ยึดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะในข้อที่ 9 และข้อที่ 16 เป็นหลักในการปฏิบัติ เพื่ออำนวยความสะดวก อย่างรวดเร็ว เท่าเทียม เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน

3.เพิ่มมาตรการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้นำรถยนต์ที่มีลักษณะปล่อยมลพิษควันดำมาใช้บนท้องถนนและผู้ลักลอบเผาพืชไร่ในภาคการเกษตรและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

4.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนการดำเนินการ ทั้งด้านเครื่องมือ การป้องกันและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

5.กำชับการรายงานเหตุหรือคดีสำคัญ คดีน่าสนใจ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามที่ได้สั่งการไว้แล้ว โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมกำกับดูแลรับผิดชอบพื้นที่ ให้รีบรายงานเหตุการณ์ให้ทราบทันที อย่าให้เกิดข้อบกพร่อง

Facebook photo

เรียนผู้บังคับบัญชา
วันนี้(18 ก.พ.2563) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.สุเทพ ฐาปนวรกุล ผบก.ประจำ ภ.5 ได้รับมอบหมายจาก ผบช.ภ.5 และ รอง ผบช.ภ.5 (ปส.) รับผิดชอบขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันยาเสพติดของ ภ.5 ได้ดำเนินการประชุมเร่งรัดงานป้องกันยาเสพติดของ ภ.5, ครูตำรวจ D.A.R.E ,หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด, ตำรวจจิตอาสาชุมชนสัมพันธ์(ชมส.) ครั้งที่ 12 โดยมี ผกก.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.5/ปฏิบัติหน้าที่ หน.สง. ผบก.ประจำ ภ.5 , สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 , รอง สว.ฯ หน.ฝ่ายงานแผน, หน.ฝ่ายงานธุรการกำลังพล ศอ.ปส.ภ.5 , จนท.ฝ่ายงานป้องกัน ศอ.ปส.ภ.5 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องสื่อสาร ชั้น 3 ภ.5 ถนนมหิดล ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Facebook photo

ข่าวประกวดราคา – จัดซื้อจัดจ้าง – เอกสารคำสั่ง