ข่าวสารตำรวจภูธรภาค 5

ตำรวจภูธรภาค 5

19 hours 13 minutes ago

วันอาทิตย์ที่ 3 ธ.ค. 2566
เวลา 18.00 น.

พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจำหน่ายสินค้า สร้างอาชีพเสริม ครอบครัวตำรวจภูธรภาค 5

ดำเนินงานโดยชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5
ณ ลานหน้าอาคารที่ทำการ สภ.เมืองเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ บริเวณถนนคนเดินท่าแพเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อให้ครอบครัวข้าราชการตำรวจ มีอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่ม โดยมีครอบครัวตำรวจนำสินค้าต่างๆ มาจำหน่ายประมาณ 30 ร้านค้า และมีกิจกรรมการแสดงโชว์ของบุตรหลานตำรวจ มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และคนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ตำรวจภูธรภาค 5

19 hours 19 minutes ago

วันศุกร์ ที่ 1 ธ.ค. 2566
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
เปิดงานโครงการหลวง 2566

ในโอกาสนี้
พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5
เข้าร่วมพิธีเปิด “งานโครงการหลวง 2566”
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนาธิเบศรดำริ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ตำรวจภูธรภาค 5

19 hours 23 minutes ago

30 พ.ย.2566 เวลา 09.30 น.
พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5
ปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัย นายกรัฐมนตรีและคณะ ในโอกาสเสร็จสิ้นภารกิจตรวจราชการ
ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และเดินทางกลับ
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41

ตำรวจภูธรภาค 5

19 hours 24 minutes ago

28 พ.ย.2566 เวลา 20.30-22.30 น.
พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5
รักษาความปลอดภัย นายกรัฐมนตรีและคณะ
ในโอกาสเดินทางมาร่วมพิธีลอยกระทงและชมการประกวดขบวนกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานฯ
ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2566
ณ สำนักเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ตำรวจภูธรภาค 5

19 hours 28 minutes ago

29 พ.ย. 2566
พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 ปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัย และร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ
ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีที่หมายดังนี้

10.00 – 13.00 น. ร่วมประชุมและปล่อยขบวนคาราวานการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นขนาดเล็ก (pm2.5) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

13.30 - 15.00 น. พบปะ ประชาชนและหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย Soft Power ณ ข่วงสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

15.15 – 16.30 น. ร่วมประชุมหารือประเด็นการพัฒนาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start Up ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

19.00 20.30 น. เดินทางไปวัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พบปะผู้แทนภาคเอกชน เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกับประชาชนชมการแสดง “ต่อยอดแสงหลวง บวงสรวงมหาเจดีย์ ป๋าเวณียี่เป็ง ประจำปี 2566”

ข่าวประกวดราคา – จัดซื้อจัดจ้าง – เอกสารคำสั่ง