ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

Blog Page

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของหน่วย ตามนโยบายรัฐบาล, ตร., ภ.5, มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดน, กำชับการป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย, การแก้ไขปัญหายาเสพติด, กวดขันการแข่งรถในทาง, การติดตามสถานการณ์การข่าวความมั่นคง และการแก้ไขปัญหาการจราจร แบบ New Normal เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของหน่วย ตามนโยบายรัฐบาล, ตร., ภ.5, มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดน, กำชับการป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย, การแก้ไขปัญหายาเสพติด, กวดขันการแข่งรถในทาง, การติดตามสถานการณ์การข่าวความมั่นคง และการแก้ไขปัญหาการจราจร แบบ New Normal เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช…