ข่าวสารตำรวจภูธรภาค 5

ตำรวจภูธรภาค 5

8 hours 13 minutes ago

"เราทำความดีด้วยหัวใจ"ตำรวจภูธรภาค 5 จิตอาสาภัยพิบัติ

ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุมู่หลาน

โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 เป็นประธานฯซึงเป็นการบูรณาการระหว่าง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ประชาชนจิตอาสา
นพื้นที่ บ้านแม่ก๊ะ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่

ตำรวจภูธรภาค 5

13 hours 7 minutes ago

ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ให้มีการสร้างสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวนั้น

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.

พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 ได้รับมอบสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง จากนายรัชกฤต รัชตะดำรงกิจ และคณะ โดยมีรายการสิ่งของดังนี้ ข้าวสารเหนียวเขี้ยวงู กระสอบละ 45 กก. 11กระสอบ, ข้าวสารหอม ถุงละ 5 กก. 100 ถุง, ปลากระป๋อง 200กระป๋อง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อยำยำจัมโบ้ 21 กล่อง, มาม่า จัมโบ้ 2 กล่อง, สบู่นกแก้ว 144 ก้อน, ขนมขบเคี้ยว 30 แพ็ค และกระดาษทิชชู่ 4 แพ็ค เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค5 เป็นการเสริมสร้างสวัสดิการ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ณ กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค5 อ.เมือง จว.เชียงใหม่

ตำรวจภูธรภาค 5

17 hours 41 minutes ago

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ "ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุมู่หลาน" โดยร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ และจัดรถครัวสนามประกอบเลี้ยงอาหารช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุมู่หลาน โดยมี พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รอง ผบก.จว.เชียงใหม่, พ.ต.อ.วินิจฉัย พินิจศักดิ์ ผกก.สภ.เชียงดาว, นายรัชพล แก้วจิตรคงทอง ปลัดอำเภอเชียงดาว, นายวีรทัศน์ ผ่องศรี รองนายกเทศบาลเชียงดาว, พนักงานปกครองท้องถิ่น, พนักงานเทศบาล, ทหาร ชุดเฉพาะกิจทหารม้าที่ 4, ร.7 พัน 2, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงดาว, นปพ.ภ.5, นปพ.ภ.จว.เชียงใหม่ และประชาชนจิตอาสา รวม 300 นาย ร่วมกิจกรรม ณ หมู่บ้านบ้านแม่ก๊ะ อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่

ตำรวจภูธรภาค 5

1 day 8 hours ago

วันที่ 16 สิงหาคม 2565

พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ. 5 คุณพิยดา ต๊ะวิชัย ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

ตำรวจภูธรภาค 5

2 days 8 hours ago

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น.

พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมสหกรณ์ตำรวจภูธรภาค5 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาค5 ชุดที่19 ครั้งที่ 11/2565 และเป็นประธานการประชุมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์ฉันพี่น้องชมรมสหกรณ์ตำรวจภูธรภาค5 จำกัด โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ของแต่ละหน่วยในสังกัด ภ.5 เข้าร่วมประชุม ณ อาคารคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค5 อ.เมือง จว.เชียงใหม่

ตำรวจภูธรภาค 5

2 days 14 hours ago

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.

พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 ร่วมประชุมชี้แจงแผนเผชิญเหตุและขีดความสามารถของหน่วยในการรับมือกับภัยการก่อการร้ายในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.ท.วีระพงษ์ สรวงศิริธนกุล ผู้บัญชาการศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็นประธาน ณ ห้องประชุม3 ชั้น3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จว.เชียงใหม่

ตำรวจภูธรภาค 5

2 days 15 hours ago

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตร " กนอ.ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565" และร่วมงาน " ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย และการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน" โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน, นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ดร.อัครพัชร์ พร้อมเพรียงชัย ที่ปรึกษาผู้ว่าการ กนอ., พล.ต.ต.มงคล สัมภวะผล ผบก.ภ.จว.ลำพูน, พล.ต.ต.นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์ ที่ปรึกษา สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ข้าราชการตำรวจในสังกัดภูธรภาค5 จำนวน 90 นาย และผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จำนวน 60 นาย ร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินเมื่อประสบเหตุ ณ ห้องประชุมสมจิณณ์ สำนักนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ตำรวจภูธรภาค 5

5 days 21 hours ago

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระมารดาของแผ่นดินถิ่นสยาม

ทรงครองทศพิธทั่วเขตคาม

ทรงงดงามจริยวัติเนิ่นเนาว์มา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง

ขอน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทิศา

ขอน้อมกราบพระมิ่งแม่แห่งประชา

ขอทรงเปี่ยมพระพลาปรีชาชัย

ขอเหล่าเทพเทวาทั่วแห่งหน

โปรดบันดลพรสวัสดิ์นิรัติศัย

เทิดพระนาม "สิริกิติ์" วิศิษฏ์ไกล

ขอถวายพระพรชัย ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 คณะข้าราชการตำรวจภูธรภาค5 และ ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค5

อาจารย์นีรนาท ตาจุมปา
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (ประพันธ์)

ตำรวจภูธรภาค 5

1 week 16 hours ago

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00น.

พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 เข้าร่วมพิธี และดูแลความปลอดภัยเนื่องในโอกาสที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา " 90 พรรษา พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ" ณ กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่

ตำรวจภูธรภาค 5

1 week 17 hours ago

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00น.

พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 เข้าร่วมพิธีและดูแลความปลอดภัยเนื่องในโอกาสที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา " 90 พรรษา พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ" ณ กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในส่วนของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

https://drive.google.com/file/d/1yIaS5kExS3SOmcwsI

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้าน ตำรวจภูธรภาค 5, พ.ต.อ.พิทักษ์ นาสมวาส รอง ผบก.สส.ภ.5 และ พ.ต.อ.พงษ์เดช คำใจสู้ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ของ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.ประจวบ

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้าน ตำรวจภูธรภาค 5, พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย พวงสมบัติ รอง ผบก.อก.ภ.5, พ.ต.อ.พิทักษ์ นาสมวาส รอง ผบก.สส.ภ.5, พ.ต.อ.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รอง ผบก.สส.ภ.5 และ พ.ต.อ.พงษ์เดช คำใจสู้ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ของ ภ.จว.เชียงใหม่

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ประจวบ

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้าน ตำรวจภูธรภาค 5 และ พ.ต.อ.พงษ์เดช คำใจสู้ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ของ ภ.จว.ลำพูน

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ประจวบ

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้าน ตำรวจภูธรภาค 5, พ.ต.อ.พิทักษ์ นาสมวาส รอง ผบก.สส.ภ.5 และ พ.ต.อ.พงษ์เดช คำใจสู้ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ของ ภ.จว.พะเยา

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ประจวบ

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้าน ตำรวจภูธรภาค 5, พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ รอง ผบช.ภ.5, พ.ต.อ.พิทักษ์ นาสมวาส รอง ผบก.สส.ภ.5 และ พ.ต.อ.พงษ์เดช คำใจสู้ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ของ ภ.จว.เชียงราย

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ประจวบ