ข่าวสารตำรวจภูธรภาค 5

ตำรวจภูธรภาค 5

19 hours 30 minutes ago

วันที่ 24 ก.ย.66 ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภา

ตำรวจภูธรภาค 5

1 day 1 hour ago

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.

พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.๕ ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.๕ ที่เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมืองเชียงใหม่

ตำรวจภูธรภาค 5

1 day 1 hour ago

วันนี้ (21 กันยายน 2566) เวลา 08.50 น.

พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 เป็นประธาน ,พล.ต.ท.เฉลิมพล จินตรัตน์ ผทค.พิเศษฯ ได้ร่วมพิธีส่งมอบแผงกั้นที่มีเครื่องหมาย "หยุดตรวจ" แบบมีสัญญาณไฟ ให้กับหน่วยในสังกัด ภ.5 โดยมี ผบก.แต่ละ ภ.จว. ,ตัวแทน ผบก. และหัวหน้า สภ.ในสังกัด เข้าร่วมพิธี ณ ลานอินทนนท์ ภ.5

ตำรวจภูธรภาค 5

1 day 1 hour ago

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 ,พล.ต.ท.เฉลิมพล จินตรัตน์ ผทค.พิเศษฯ ,พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.5 ,พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน รอง ผบช.ภ.5 ,พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี รอง ผบช.ภ.5 ,พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร รอง ผบช.ภ.5 เข้าร่วมการประชุมบริหาร ภ.5 ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ภ.5 อ.เมืองเชียงใหม่

โดยก่อนการประชุม พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 ได้มอบเงินสนับสนุน และรางวัลดังนี้

1.มอบเงินสนับสนุนให้แก่ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 และชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง 8 แห่งในสังกัด ภ.5

2.มอบเสื้อสามารถและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติตามโครงการ "ตำรวจดีเด่น 2566" แก้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.5 ระดับ รอง ผกก.-สว.

3.มอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566

4.มอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชุดปฏิบัติการ RTP cyber village ประจำปีงบประมาณ 2566

5.มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติโครงการชุมชนยั่งยืน

6.มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติด้านยาเสพติดดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2566

7.มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสถานีตำรวจที่มีผลการตรวจประเมินตามแบบตรวจติดตามการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ

8.มอบรางวัลโทรศัพท์ Iphone ให้แก่ผู้โชคดีที่ทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ภาคประชาชน) จำนวน 1 รางวัล

ตำรวจภูธรภาค 5

1 day 20 hours ago

วันที่ 23 ก.ย.66 ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.พาน จว.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.แม่ใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 423 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในส่วนของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

https://drive.google.com/file/d/1yIaS5kExS3SOmcwsI

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้าน ตำรวจภูธรภาค 5, พ.ต.อ.พิทักษ์ นาสมวาส รอง ผบก.สส.ภ.5 และ พ.ต.อ.พงษ์เดช คำใจสู้ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ของ ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.ประจวบ

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้าน ตำรวจภูธรภาค 5, พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย พวงสมบัติ รอง ผบก.อก.ภ.5, พ.ต.อ.พิทักษ์ นาสมวาส รอง ผบก.สส.ภ.5, พ.ต.อ.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รอง ผบก.สส.ภ.5 และ พ.ต.อ.พงษ์เดช คำใจสู้ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการ ของ ภ.จว.เชียงใหม่

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ประจวบ