ข่าวสารตำรวจภูธรภาค 5

ตำรวจภูธรภาค 5

2 hours 51 minutes ago

4 มีนาคม 2567 เวลา 09.20 น.
พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ผวจ.เชียงใหม่, ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, หน.ส่วนราชการ และประชาชนทุกภาคส่วน
ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดียมาประดิษฐาน ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 5-8 มี.ค.67 ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.41 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ตำรวจภูธรภาค 5

3 days 8 hours ago

📌การเสนอเรื่องร้องเรียน ก.ร.ตร. (คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ)

👉ทำได้โดยยื่นโดยตรง หรือ ส่งจดหมาย ระบุถึง “ประธาน ก.ร.ตร.” หรือ “กรรมการ ก.ร.ตร.”

ติดต่อฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานจเรตำรวจ
เลขที่ 701/701 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220

👉โดยอย่างน้อยต้องมีรายการและลักษณะ ดังนี้
🔹ชื่อ ที่อยู่ หรือช่องทางติดต่อผู้ร้องเรียน
🔹ชื่อ หรือตำแหน่งของผู้ถูกร้องเรียน
🔹รายละเอียดและข้อเท็จจริงของการกระทำ
🔹ใช้ถ้อยคำสุภาพ
🔹ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน กรณีมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ

ตำรวจภูธรภาค 5

3 days 13 hours ago

วันที่ 29 ก.พ.67 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ผวจ.เชียงใหม่, มทภ.3 และ ผบ.มทบ.33 เฝ้ารับเสด็จ ฯ และถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

จากนั้น เวลา 13.30 น. เดินทางไปส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.41 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

การถวายความปลอดภัยและการรับ-ส่งเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ตำรวจภูธรภาค 5

4 days 14 hours ago

วันที่ 28 ก.พ.67 เวลา 09.00 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จว.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28-29 ก.พ.67

ในโอกาสนี้ พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย มทภ.3 และ ผวจ.เชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.41 อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ เหตุการณ์ทั่วไปเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ตำรวจภูธรภาค 5

5 days 9 hours ago

บรรยากาศประชาชนร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

drive.google.com/drive/folders/1gnUI68uGkq2RGvWKOCgKDrmej0dXvYpF?usp=sharing

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.พาน จว.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.แม่ใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 423 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในส่วนของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

https://drive.google.com/file/d/1yIaS5kExS3SOmcwsI