พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล

http://online.flipbuilder.com/wzqs/xwyo/mobile/

ประกาศตำรวจภูธรภาค ๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

https://drive.google.com/file/d/197GFME_SFa7EfXubH

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดเอกสารที่่นี่

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและคู่มือการการใช้งานแอปพลิเคชัน Police I Lert U

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรมได้ที่นี่ 

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 โครงการพัฒนาการฝึกอบรมด้วย e-Learning หัวข้อ การจราจรและขับขี่ปลอดภัย

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรภาค 5 และ เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรภาค 5

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

นโยบายการบริหารราชการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

นโยบายการบริการราชการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ส