ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองในการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดาวน์โหลดเอกสาร https://drive.google.com/open?id=1

พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล

http://online.flipbuilder.com/wzqs/xwyo/mobile/

ประกาศตำรวจภูธรภาค ๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

https://drive.google.com/file/d/197GFME_SFa7EfXubH

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดเอกสารที่่นี่

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและคู่มือการการใช้งานแอปพลิเคชัน Police I Lert U

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรมได้ที่นี่