ติดต่อเรา

ตำรวจภูธรภาค 5
เลขที่ 311 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์. 053 140 000 โทรสาร. 053 140 051 และ 053 140 052
อีเมล [email protected]
แผนที่และการเดินทาง