ตำรวจภูธรภาค 5

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 | Provincial Police Region 5

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธาน การประชุมบูรณาการด้านการข่าวและติดตามสถานการณ์ความมั่นคง

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธาน การประชุมบูรณาการด้านการข่าวและติดตามสถานการณ์ความมั่นคง

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธาน การประชุมบูรณาการด้านการข่าวและติดตามสถานการณ์ความมั่นคง
โดยมี พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผบก.ภ.จว.ลำปาง, พล.ต.ต.สุเทพ ฐาปนวรกุล รรท.ผบก.กมค.ภ.5, พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร ผบก.อก.ภ.5, พ.ต.อ.วิสุทธิ์ พุ่มจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พ.ต.อ.มานพ เสนากูล รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย, พ.ต.อ.อานุภาพ เกื้อหนุน รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน, พ.ต.อ.อรรถ มณีตระกูลทอง รอง ผบก.ภ.จว.แพร่, พ.ต.อ.จิรภัทร มุ่งดี รอง ผบก.ภ.จว.พะเยา, พ.ต.อ.ฐนกร คุ้มวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.น่าน, พ.ต.อ.พิศุปกรณ์ น้อยปักษา รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน, พ.ต.อ.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ รอง ผบก.สส.ภ.5, พ.ต.อ.กตธน ศรีงาม ช้อย รอง ผบก.สส.ภ.5, ผกก.สภ.เมืองทั้ง 8 จังหวัด และ ผกก.สส.ภ.จว. ทั้ง 8 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุทธประทานยศบารมี ภ.5
โดยการประชุมดังกล่าว ได้กำชับให้หน่วยในสังกัด เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่อาจจะออกมาเคลื่อนไหวอันกระทบต่อความมั่นคง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ ภ.5

ตำรวจภูธรภาค 5

Related Posts