ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค ๕ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค ๕ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
– ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ตำรวจภูธรภาค ๕
– ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักรอบรอง ขนาด ๖ หน่วย
ดูรายละเอียดได้โดยคลิกที่นี่