จเรตำรวจแห่งชาติ มอบพระนิรันตราย ให้แก่หน่วยต่างๆ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อให้ข้าราชการตำรวจครอบครัว และประชาชน ได้เคารพสักการะบูชา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม กำชับการปฏิบัติราชการ

ตามที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้แทน ตร. กำกับดูแลการแจกจ่าย พระนิรันตราย (จำลอง) ให้แก่หน่วยต่างๆ ในสังกัด เพื่อให้ข้าราชการตำรวจครอบครัว และประชาชน ได้เคารพสักการะบูชา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมถึงการตรวจเยี่ยม กำชับการปฏิบัติราชการในงานจเรตำรวจ ของหน่วยในพื้นที่ ภ.5

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.
พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาเป็นประธานพิธีมอบพระนิรันตรายให้แก่หน่วยงานระดับกองบังคับการ และสถานีตำรวจ ของ ภ.5 จำนวน 180 องค์ และประชุมมอบนโยบาย เพื่อกำชับการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และ ตร.
โดยมี พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5, ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร., รอง ผบช.ฯ, ผบก.ภ.จว.และ หน.สภ.ในสังกัด, ข้าราชการตำรวจ ภ.5 ร่วมพิธีรับมอบพระนิรันตรายและร่วมประชุมรับมอบนโยบายฯ