ผบช.ภ.5 เปิดกิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศน์ และปรับภูมิทัศน์ โครงการตำรวจพันธุ์ดี ภ.จว.ลำปาง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทาน โครงการตำรวจพันธุ์ดี ให้กับตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว นำไปขยายผลต่อยอดสู่ชุมชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ภ.จว.ลำปาง ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาดำเนินการ ในพื้นที่ของ สภ.เกาะคา จว.ลำปาง

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศน์ และปรับภูมิทัศน์ “โครงการตำรวจพันธุ์ดี ภ.จว.ลำปาง”

โดยมี พระอาจารย์เอกชัย ศิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น, พล.ต.อโนทัย ชัยมงคล ผบ.มทบ.32, ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5, รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง, ผกก.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ลำปาง, ผอ.วิทยาลัยอาชีวะลำปาง, ผอ.วิทยาลัยเทคนิคลำปาง, ผู้แทน ประมงจังหวัดลำปาง, คณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5, ประชาชนจิตอาสา แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าร่วมกิจกรรม

ได้แก่ พิธีเปิดแปลงผักอัจฉริยะ (Smart farmer), ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว และปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิทย์

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ณ สถานีตำรวจภูธรเกาะคา จังหวัดลำปาง